การจัดการความรู้​ นวัตกรรม​ เเละ​ R2R​

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
16
Sensor Model อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2562
(0.68 mb.)
[35]
15
การศึกษารูปแบบเลิกบุหรี่ รพ.สต.นาคำ
(0.73 mb.)
[112]
14
การนวดฟื้นฟูเท้าเเละการเเช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหาน รพ.สต ทับสอ
(0.53 mb.)
[59]
13
การพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ดอนแคนใต้
(3.69 mb.)
[13]
12
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รพ.สต.บ้านนาขาม
(0.62 mb.)
[45]
11
ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมดูแลเท้า สภาวะเท้า และระดับ HbA1c รพ.สต.ดอนแคนใต้
(0.93 mb.)
[8]
10
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านสร้างนำซ่อมแบบมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านคูสนาม
(0.36 mb.)
[20]
9
ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรต่ออาการชาเท้า รพ.สต.โนนหอม
(1.37 mb.)
[230]
8
การใช้สมาธิบำบัด SKT รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
(0.43 mb.)
[34]
7
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อม รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
(1.30 mb.)
[110]
6
นวัตกรรมแผ่นนวดเท้าสมุนไพรเพื่อลดอาการชาปลายเท้าในผุ้ป่วยโรคเบาหวาน รพสต ท่าเเร่
(1.62 mb.)
[16]
5
ผลงานวิจัย R2R เรื่อง การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดภาวะเเทรกซ้อนทางไต โดยใช้สื่อสุขศึกษา รพสต ฮางโฮง
(0.24 mb.)
[11]
4
R2R จิตอาสาตาต้อกระจก ปี 2562
(0.20 mb.)
[48]
3
แผนปฏิบัติงาน R2R ปี 2562
(0.02 mb.)
[24]
2
เเนวทางการเขียนงานวิจัย R2R
(3.42 mb.)
[30]
1
รายชื่อหัวข้องานวิจัย R2R ปี 2562
(0.03 mb.)
[28]