เเผนยุทธศาสตร์​สู่แผนการปฏิบัติการ​ อ.เมืองสกลนคร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์...
รหัส
รายการ
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
30
แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ CUP เมืองสกลนคร ปี 2564
(1.24 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการ อำเภอเมืองสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 .pdf [497]
29
แผนปฏิบัติการโครงการตามเเผนยุทธศสาตร์CUPเมืองสกลนครปี2563
(0.10 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนปฐมภูมิ2563_อ เมืองสกลนคร.xlsx [153]
28
แผนยุทธศาสตร์CUPเมืองสกลนคร ปีงบ 2563
(4.96 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร1แผนยุทธ สสอ ปีงบ2563.pdf [837]
27
แผนเเม่บท พชอ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2562
(3.76 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมือง ปี2562.pdf [112]
26
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(0.16 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2.pdf [113]
25
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2562
(0.18 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการปี 62.pdf [139]
24
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2560-2563
(0.13 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2561-2564(3).pdf [118]
23
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
(0.05 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารMicrosoft Word - EB 12 รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแ.pdf [108]
22
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
(1.08 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561.pdf [113]
21
รายงานการประชุม พชอ. ครั้งที่2/2562
(9.29 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม พชอ 2-2562.pdf [231]
20
คำสั่งเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.ด้านการพัฒนาการศึกษา/เชาว์ปัญญา และการเรียนรู้ ,ด้านการจัดการสิ่งเเวดล้อมที่ดี
(0.21 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งอนุกรรมการ พชอ การพัฒนาการศึกษาฯ และการสร้างสิ่งเเวดล้อม  อ.เมืองสกลนคร 2562.pdf [403]
19
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ ปี 2562
(0.14 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ อ.เมืองสกลนคร ปี 2562.pdf [221]
18
แผนงานโครงการ ปี 2562
(0.03 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนกองทุนตำบล 2562 ธาตุเชิงชุม.rar [137]
17
ส่งแผนงานโครงการ งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นปี 2562 รพ.สต.ฮางโฮง
(0.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2562.pdf [105]
16
ส่งแผนงานโครงการ งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นปี 2561 รพ.สต.ฮางโฮง
(0.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf [101]
15
ส่งแผนงานโครงการ งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นปี 2562
(0.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2562.pdf [113]
14
ส่งแผนงานโครงการ งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นปี 2561
(0.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf [176]
13
แผนงานโครงการ งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นปี 2562 รพสต ลาดกะเฌอ
(0.04 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนกองทุนประเภทที่ 1 ปี 2562 รพสต  ลาดกะเฌอ.pdf [112]
12
แผนงานโครงการ กองทุนท้องถิ่นปี 2561 รพสต ลาดกะเฌอ
(0.04 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแผนกองทุนประเภทที่ 1 ปี 2562 รพสต  ลาดกะเฌอ.pdf [95]
11
รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.อำเภอเมืองสกลนคร ครั้งที่ 1_2562
(0.30 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม พชอ.เมืองสกลนคร ครั้งที่ 1_2562(11-1-2562).pdf [238]
10
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ พชอ ครั้งที่ 5_6
(0.13 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติดำเนินการโครงการ พชอ.ครั้งที่5_6 ปี 2562.pdf [127]
9
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ พชอ ครั้งที่ 1_2
(0.12 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติดำเนินการโครงการ พชอ.ครั้งที่1_2 ปี2562.pdf [178]
8
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒(งบประมาณ 25,000 บาท)
(0.55 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ_สสส ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 25,000 บาท).pdf [894]
7
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 30,000 บาท)
(0.09 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ พชอ.อำเภอ ปี 2562(งบประมาณ30,000บาท).pdf [454]
6
โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อำเภอเมือง ปีงบประมาณ 2562(2)
(0.44 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอมรายงานโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ อ.เมืองสกลนคร ปี 2562 (2X.pdf [220]
5
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อำเภอเมืองสกลนคร ปี งบประมาณ 2562(1)
(0.17 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 (1).pdf [251]
4
ผลงานวิจัย R2R เรื่อง การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดภาวะเเทรกซ้อนทางไต โดยใช้สื่อสุขศึกษา รพสต ฮางโฮง
(0.24 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิจัย R2R เรื่อง การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดภาวะเเทรกซ้อนทางไต โดยใช้สื่อสุขศึกษา  รพสต [209]
3
แผนเเม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2562
(3.76 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารขอส่งแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมือง ปี2562.pdf [949]
2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร (พชอ.)ปี 2562
(2.29 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารAprMon201901100508[1].pdf [333]
1
แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.เมืองสกลนคร ปี 2562
(3.50 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารAprMon20190195150[1].pdf [849]